biuro@kyknos.pl 41 303 04 65

Polityka jakości

NASZA MISJA, NASZE WARTOŚCI

Misją firmy KYKNOS Sp. z o.o. jest zaspakajanie aktualnych i przyszłych oczekiwań Klientów w zakresie działania naszej Spółki w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, poszanowanie środowiska naturalnego przy jednoczesnym osiąganiu sukcesu firmy oraz zadowoleniu pracowników.
Jesteśmy otwarci i uczciwi. Na tej bazie budujemy naszą etykę biznesową. Jesteśmy partnerami godnymi zaufania, którzy zawsze wywiązują się ze składanych deklaracji.
Zawsze dokładamy wszelkich starań by oczekiwania Klienta były spełnione.
 

POLITYKA JAKOŚCI

Polityka jakości KYKNOS Sp. z o.o. jest istotnym składnikiem stategii Zarządu będącym nieodłącznym elementem towarzyszącym wszystkim przedsięwzięciom realizowanym przez Spółkę.
Priorytet jakości w codziennym działaniu uwiarygodnia i promuje działania Spółki w zakresie swojej działalności tj. produkcji parapetów, płytek i płyt granitowych i marmurowych, schodów, fasad, posadzek, rzeźb, wyrobów z piaskowców, marmurów, granitów i konglomeratów krajowych i importowanych.
Uznajemy zasadę, że każdy pracownik Spółki utożsamiający się z celami i misją firmy z maksymalnym zaangażowaniem realizuje zadania objęte obszarem swoich kompetencji. Prezentując taką postawę, pracownik staje się świadomym i zdyscyplinowanym wykonawcą polityki jakości, twórczo wpływającym na jej ciągłe doskonalenie.

Dążąc do założonych celów, działając w ramach polityki i procedur zobowiązujemy się do:
Nieprzerwanego wzbogacania oferty KYKNOS o nowoczesne rozwiązania i technologie.
Doskonalenia struktur organizacyjnych.
Wnikliwego rozpoznawania potrzeb Klienta i dostosowywania własnej oferty do oczekiwań i wymagań Klienta.
Skutecznego i efektywnego realizowania zadań, samokontroli ich wykonania na każdym stanowisku pracy.
Skutecznego i efektywnego realizowania zadań w zakresie struktur procesów kontrolnych.
Realizacji programów szkoleń dla poszczególnych grup pracowników na zasadzie ciągłego procesu doskonalenia i dbania o rozwój indywidualny pracowników.
Zamawiania materiałów i usług u sprawdzonych i uznanych dostawców.
Tworzenie środowiska sprawdzonych partnerów biznesowych.
Działania zgodnego z przepisami prawnymi w zakresie ochrony środowiska i higieny pracy.
Inspirowania i bezpośredniego nadzorowania procesu doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością poprzez okresowe przeglądy, audity i monitorowanie działań korygujących.

Wróć